Schimba directorul – schimba diretorul curent intr-un director mentionat.

Sintaxa
cd [optiune] [director]

Nota
-P    Nu urmareste link-uri simbolice
-L    Urmareste link-uri simbolice (implicit)

Daca nu este mentionat directorul, valoarea variabilei HOME shell va fi utilizata

Daca variabila de shell CDPATH exista, e folosita pentru a cauta calea.
Daca directorul incepe cu / (slash), CDPATH nu este folosit.

Daca directorul este ‘-‘ , atunci va schimba in directorul precedent.
Intoarcerea e zero daca directorul e schimbat cu succes, nu e zero in orice alta situatie.
Exemple

Navigarea in directorul folder1
$ cd /usr/local/folder1
$ pwd
/usr/local/folder1

Schimbarea in alt director
$ cd /var/log
$ pwd
/var/log

Revenire rapida
$ cd –
$ pwd
/usr/local/folder1

Navigare intr-un folder superior
$ cd ..
$ pwd
/usr/local/

$ cd (inapoi in directorul home)