Reia urmatoarea iteratie a “enclosing for”, “while”, “until”, sau “select loop”.

Sintaxa
continue [n]

Daca n este furnizat, executia loop-ului nth este reluata. n trebuie sa fie mai mare sau egal cu 1.
Rezultatul este zero daca n nu este mai mare sau egal cu 1

Exemple:

for myloop in 1 2 3 4 5
do
if [ “$myloop” -eq 3 ]
then
continue # Sare peste ce a ramas din aceasta bucla
fi
echo -n “$myloop”
done

continue o ‘speciala’ integrata in POSIX