kill

Opreste un proces.

Sintaxa
kill [-s sigspec] [-n signum] [-sigspec] jobspec or pid
kill -l [exit_status]
kill -l [sigspec]

Nota
-l Afiseaza numele semnalului
-s Trimite un semnal specific
-n Trimite un numar specific semnalului

Trimite un semnal specificat de sigspec sau signum catre un proces numit dupa functia lui in jobspec sau ID-ul procesului pid.

sigspec nu este case-sensitive (nu tine cont de litere mari sau mici) cum e SIGINT (cu sau fara prefixul SIG) sau un numar de semnal; signum este un numar de semnal.

Daca sigspec nu e prezent, SIGTERM e folosit (termina).

Daca sunt furnizate argumente cand ā€œ-lā€ e folosit,k numele semnalelor care corespund argumentelor sunt afisate, iar statutul rezultatului e zero. exit_status e un numar ce sepcifica un numar de semnal sau iesirea unui proces terminat de un semnal.

Rezultatul este pozitiv daca cel putin un semnal a fost trimis cu succes si fals daca a aparut o eroare sau se executa o operatiune invalida.

Exemple

Lista proceselor active

$ ps
PID TTY TIME CMD
1293 pts/5 00:00:00 MyProgram

Terminarea lor

$ kill 1293
[2]+ Terminated MyProgram

Pentru a rula o comanda si apoi sa fie terminata dupa 5 secunde:

$ my_command & sleep 5
$ kill -0 $! && kill $!

kill este o comanda integrata in bash: $ help kill