Executa aritmetic pe variabile de shell

Sintaxa
let expression [expresie]

Fiecare expresie este o expresie aritmetica ce trebuie evaluata. Daca ultima expresie este evaluata la 0, let afiseaza 1; altfel afiseaza 0.

‘let’ este o comanda integrata in bash