Un comentariu sau o remarca este indicata incepand linia cu caracterul #

# Aceasta este o descriere
# Alta remarca
comanda
# Alta remarca

Comenzi legate:

(o coloana)

[argumente]

Nu face decat sa expandeze argumente si sa execute redirectionari. Rezultatul este zero.