Unealta pentru a vedea procesele, gaseste procesele active. Vezi ps pentru explicarea campurilor.

Sintaxa
top [optiuni]

Optiuni
-b Ruleaza in modul batch; nu accepta comenzi
Folositor pentru a trimite rezultatul unei comenzi sau unui fisier.
-c Afiseaa linia de comanda pe ecran in detrimentul afisarii numelui comenzii.
-d delay
Specifica delay-ul (intarzierea) dintre refresh-uri.
-i Suprima afisarea proceselor idle.
-n num
face update timpilor num si apoi iese.
-p pid
Monitorizeaza doar procese cu ID-ul specificat.
-q Face refresh fara nici o intarziere (fara delay).
Daca userul are privilegii, ruleaza cu cea mai mare prioritate.
-s Modul securizat.Dezactiveaza cateva comenzi (periculoase) interactive.
-S Modul cumulativ. Afiseaza durata totala pentru fiecare proces, incluzand procsele “moarte”.

Comenzi interactive

space -Face update imeiat (instant).
A        -Afiseaza dupa vechime, cele mai recente fiind afisate primele.
c         -Comuta afisarea numelui unei comenzi sau a intregii linii de comanda.
f, F     -Adauga campuri spre a fi afisate sau le scoate.
h, ?    -Afiseaza help despre comenzi si statutul modurilor “secure” si “cumulative”.
k        -Cere ID-ul procesului pentru a fi terminat si semnalul trimis (implicit este 15) pentru a-l termina.
i        -Comuta suprimarea proceselor idle si “zombie”.
l        -Comuta afisarea intre incarcarea medie (a procesorului) si uptime.
^L    -Reafiseaza ecranul.
m      -Comuta afisarea informatiilor despre memorie.
M     -Sorteaza sarcini dupa memoria utilizata.
n, #  -Cere numarul de procese spre a fi afisate.
Daca este introdus 0 , afiseaza cat sa umple ecranul (implicit).
N     -Sorteaza numeric dupa ID-ul procesului.
o, O -Schimba ordinea campurilor afisate.
P      -Sorteaza sarcinile dupa utilizarea procesorului (implicit).
q      -Iese/Exit.
r      -Aplica renice (bazat pe kernel) unui proces. Cere PID-ul si valoarea renice.Suprimat in modul secure.
s     -Schimba delay-ul intre refresh-uri.
Cere un timp nou pentru delay, care ar trebui sa fie in secunde.
(suprimat in modul secure.)
S     -Comuta modul cumulativ. (vezi optiunea -s)
t      -Comuta afisarea proceselor si informatii despre procesor.
T     -Sorteaza sarcini dupa timp/timp cumulat.
W    -Scrie setup-ul curent in ~/.toprc. Aceasta este metoda recomanda pentru a scrie o configurare a comenzii top.

‘top’ afiseaza utilizarea procesorului per procese (nu incarcarea totala a serverului). Este folositor pentru a vedea incarcarea depusa de serverver acum, comparativ cu o perioada din trecut.
In partea de sus a rezultatului comenzii se afla 3 numere care reprezinta numarul de procese ce asteapta procesorul acum, o medie pentru ultimele 5 minute, o medie pentru ultimele 15 minute. Aceste 3 numere sunt “load average” (incarcarea medie).

‘top’ ar trebui sa fie folosit doar pentru a compara load avarage-ul a 2 masinarii diferite daca au o configuratie identica (atat hardware cat si software).
De asemenea, ‘top’ este folosit pentru identificarea eventualelor procese cu un consum mare (sau procese nedorite) si apoi utilizand kill/killall pentru a le termina sau utilizand programe mici gen cpulimit pentru a limita consumul anumitor procese.

Example

Pentru a afisa procese sortate in functie de utilizarea procesorului, cu update la fiecare 5 secunde:
top -Ps5