Exemplu de fisier systemd pentru un container docker, in care executam niste comenzi dupa ce a pornit containerul de docker.

Foarte important este sleep 1 , fara adaugarea unei intarzieri comenzile docker exec nu vor functiona deoarece ExecStartPost se va executa inainte sa fie ready containerul de docker.

Inca un aspect important este modul in care executam docker exec. In mod normal adaugam “-it” la docker exec (interactiv + alocare de tty), insa aici nu este cazul. Alocarea de tty nu este posibila si nici interactivitatea, motiv pentru care executam simplu: docker exec

[Unit]
Description=Php-Fpm 7.2 Docker Container
Requires=docker.service
After=docker.service
 
[Service]
Restart=always
ExecStart=/usr/bin/bash -c \
    '/usr/bin/docker run -h="domain.com" \
    -u="www-data" -p 9000:9000 \
    -w "/var/www/domain.com/html" \
    -v /var/www:/var/www \
    -v /etc/phpconfig/php72/php.ini:/usr/local/etc/php/php.ini \
    --name domain.com \
    --log-driver=none --memory="2g" \
    php:7.2.13 >> /var/log/domain.com-phpfpm.log 2>&1'
 
ExecStartPost=/bin/bash -c '/usr/bin/sleep 1 && /usr/bin/docker exec -u root domain.com usermod -u 1000 www-data && \
    /usr/bin/docker exec -u root domain.com usermod -G 100 www-data && \
    /usr/bin/docker exec domain.com rm -rf /var/www/domain.com/html/var/composer_home && ln -snf /var/www/.composer /var/www/domain.com/html/var/composer_home'
 
ExecStopPost=/usr/bin/docker rm -f domain.com
 
[Install]
WantedBy=default.target

Pont pentru fisier systemd:

Daca folositi ca si prefix “-“ pentru binar, un exit code care in mod normal este considerat ca fiind eroare (non-zero), va fi tratat ca si succes.

Acest lucru este util pentru debug, in scenariul de fata containerul va ramane pornit chiar daca la ExecStartPost avem definita a comanda care a intors un raspuns diferit de zero.

De exemplu:

ExecStartPost=-/usr/bin/sleep 1